Jak funguje Feldenkrais? V čem se liší od běžného cvičení?

Feldenkraisova metoda vychází z toho, že naše pohybové návyky, náš způsob pohybu, který jsme si v průběhu našeho života osvojili, nejsou navždy dané. To znamená, že když se objeví nějaké bolesti, nebo omezení, která nám v našem denním životě začnou vadit nebo nás trápí, můžeme s tím něco dělat. 

A proč zvolit zrovna Feldenkrais?

Protože na lekcích Feldenkraisovy metody se náš mozek šetrným a hravým způsobem učí porozumět našim pohybovým vzorcům a najít nové, alternativní způsoby, jak provádět stejnou činnost. Náš mozek je tak chytrý, že pro každý pohyb automaticky volí nejjednodušší cestu. Pokud tedy máme k dispozici několik alternativ, je pravděpodobnější, že najdeme bezbolestnou cestu.

Ve skupinových lekcích dostáváte pokyny slovně. Nikdo tedy cviky nepředvádí. Je naopak důležité, abyste cviky neopakovali mechanicky, ale vnímali, jak pohyb provádíte, jaké části těla se zapojují, jestli je pohyb lehký a plynulý. Hledáte, co byste mohli změnit, abyste se zbytečně nenamáhali. Praktik Feldenkraisovy metody vás celou dobu navádí, kam svoji pozornost můžete zaměřit. Nejde tedy o to, si procvičovat nebo protahovat svaly, ale zkoumat, pomocí vědomého pohybu, jak se může naše tělo uspořádat efektivněji. 

Abychom drobné rozdíly v jednotlivých variantách pohybů dokázali zaznamenat, musíme cvičit pomalu. Jen tak máme dost času vnímat kvalitu pohybu. Když nám nějaký pohyb nejde, tak můžeme zmenšit rozsah, zpomalit a hledat nejlehčí variantu. Každý tedy může cvičit podle svých možností a schopností. 

To se mi na této metodě tak líbí! Je jedno, jaký máte věk, jestli sportujete moc, málo nebo vůbec, jestli máte zkušenosti s pohybovými metodami nebo ne. S Feldenkraisovou metodou se můžete vždy něco nového o sobě dozvědět. Moshe Feldenkrais, zakladatel této metody, prohlásil, že mu nejde o pohyblivá těla, ale o pohyblivé mozky. A tato vlastnost nám pomůže nejen v tom, jak naše tělo používáme, ale ve všem, co potřebujeme v životě zvládnout.