Feldenkraisova metoda

Kde může Feldenkraisova metoda pomoci?

 • Zdraví: Podpora při rehabilitaci po úrazu nebo nemoci. Naučit se ztracené nebo nové pohybové funkce. Méně bolesti v denním životě. Zvýšit a udržet si kvalitu života.
 • Na pracovišti: Podpora při zdravotních problémech vznikajících z jednostranné zátěže (např. práce u počítače, bolesti zad, hlavy, krku). Uvědomění si dlouhodobě zažitých návyků v jednotlivých pohybových vzorcích a hledání nových možností.
 • Děti a dospívající: Prostřednictvím příjemných doteků a/nebo pohybových podnětů pomáhá Feldenkraisova metoda při vývojových potížích. Díky novým pohybovým zkušenostem se děti učí lépe vnímat své možnosti a hledat jiné přístupy k řešení.
 • Umění/sport: Hudebníci, herci, tanečníci, sportovci a další se naučí lépe vnímat vlastní tělo, uvolňovat zbytečné napětí a svojí profesi můžou vykonávat s větší lehkostí.

Co vás může Feldenkraisova metoda naučit?

 

 • Pohyb s větší lehkostí a bez zbytečného úsilí
 • Lepší flexibilitu a koordinaci těla
 • Radost z pohybu
 • Rozšíření pohybových možností
 • Lepší vnímání vlastního těla
 • Kvalitně relaxovat a lépe zvládat stres
 • Zvýšit a udržet si kvalitu života.

©International Feldenkrais® Federation. Produced by Marcela Bretschneider. All rights reserved.

Jak Feldenkraisova metoda vznikla?

Dr. Moshe Feldenkrais (1904 – 1984) vyvinul metodu na základě svých znalostí jako fyzik a inženýr a svých zkušeností s bojovým uměním (měl černý pás v judu). Nechtěl se smířit s bolestmi způsobenými starým zraněním kolene a začal sám sebe pečlivě pozorovat a zkoumat své pohybové návyky. Zjistil, že člověk může změnit své pohybové vzorce a naučit své tělo, aby se pohybovalo efektivněji a s menším úsilím. Již v polovině minulého století rozpoznal, že každý mozek je schopen učit se až do vysokého věku (tzv. plasticita mozku neboli neuroplasticita). Svou šetrnou metodou učení předvídal mnoho současných neurologických souvislostí. Metoda je vyhledávána jak lidmi s pohybovými omezeními tak i lidmi s profesními potřebami, jako jsou herci, tanečníci, hudebníci a sportovci.