GDPR

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovávám pouze pro účely poskytování mých služeb Vám, mým zákazníkům. Vaše osobní údaje nesdílím s jinými osobami. Výjimkou je omezený přístup v nezbytném rozsahu osob, které mně pomáhají s údržbou tohoto webu nebo mi vedou účetnictví. S těmito osobami mám uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředávám do zahraničí. Rovněž Vám nezasílám žádná nevyžádaná sdělení. Máte řadu práv, týkajících se Vašich osobních údajů, včetně práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, jejich přenos, popřípadě omezení zpracování. Velmi ráda Vám zodpovím Vaše dotazy, pište mi laskavě na následující emailovou adresu: info@feldenkraisnow.net

Můžete se rovněž obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).